ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป     
  
เมนูหลัก
ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  
ประวัติวิทยาลัย  
 

โรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ 2 บ้านเขาดิน ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาดิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2497 ชื่อเดิม คือ โรงเรียนบ้านตะกุดพะยอม ตำบลโคกเดื่อ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งงบประมาณประถมศึกษา เปิดทำการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2503 ได้เปิดป้ายชื่อโรงเรียนใหม่จากบ้านตะกุดพะยอมเป็นโรงเรียนวัดเขาดิน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2513 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดเขาดินเป็นโรงเรียนบ้านเขาดิน เมื่อปี พ.ศ. 2535 ทางโรงเรียนบ้านเขาดินได้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

999arch.com